مرحله سوم سود سهام عدالت در راه است

مرحله سوم سود سهام عدالت در راه است

مرحله سوم سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۴۰۱ که ناشی از قصور هشت شرکت در واریز سود مرحله‌ی دوم سال گذشته بود قرار است خرداد ۱۴۰۳ پرداخت شود.؛
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی سود سهام عدالت در مرحله دوم

کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی سود سهام عدالت در مرحله دوم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سود سهام عدالت متناسب با سود وصولی از شرکت‌ها به سهامداران پرداخت می‌شود، گفت: براین اساس رقم سود پرداختی در مرحله دوم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از مرحله اول خواهد بود. ؛