انتظارات اقتصادی از دولت چهاردهم: کاهش تورم، حذف قیمت‌گذاری دستوری، و تقویت صادرات غیرنفتی

انتظارات اقتصادی از دولت چهاردهم: کاهش تورم، حذف قیمت‌گذاری دستوری، و تقویت صادرات غیرنفتی

این متن درباره شروع به کار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان است و به انتظارات مختلف از این دولت، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، می‌پردازد. متن به چالش‌های مهم اقتصادی و پیشنهادات کارشناسان برای حل این چالش‌ها اشاره دارد.؛
سهم درآمدهای پایدار دولت از ۴۵ به ۶۳ درصد افزایش یافت

سهم درآمدهای پایدار دولت از ۴۵ به ۶۳ درصد افزایش یافت

رئیس سازمان برنامه با اشاره به اینکه سهم درآمد های پایداردولت از ۴۵ به ۶۳ درصد افزایش یافت، گفت:اجرای قوانینی نظیر رتبه بندی معلمین، قانون جهش مسکن، قانون تولید دانش بنیان ها از اقدامات مهم و تحولی دولت سیزدهم است. ؛