برف مدارس تبریز را مجازی کرد

برف مدارس تبریز را مجازی کرد

به‌علت بارش سنگین برف امروز تمامی مقاطع مدارس شهرستان تبریز در شیفت صبح غیرحضوری و در بستر سامانه شاد برگزار می‌شود. ؛