‌با قاتلان کودکان غزه آشنا شوید

‌با قاتلان کودکان غزه آشنا شوید

آمریکا، آلمان، ایتالیا و انگلیس به ترتیب بزرگ‌ترین حجم ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی را در اختیار دارند، البته آمریکا با اختلاف فاحش در جایگاه نخست و آلمان نیز اختلاف بالایی در این لیست با سایر شرکا دارد.؛