کد خبر : 42809
تاریخ انتشار : چهارشنبه 8 آذر 1402 - 14:16

ابلاغ تعرفه‌ جدید خدمات بندری و دریایی/ نجات کشتی‌ها در دریا پولی شد

ابلاغ تعرفه‌ جدید خدمات بندری و دریایی/ نجات کشتی‌ها در دریا پولی شد
بر اساس ابلاغ تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب، نجات کشتی‌ها و بار‌ آنها مشمول پرداخت هزینه از سوی صاحبان بار می‌شود.

به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، معاون امور بندر و اقتصادی تعرفه خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

در بخشی از این بخشنامه آمده است؛

تعرفه آب بهاء:

تعرفه آب بهاء برای شناورهای خارجی به ازاء هر تن 6 دلار شناورهای ایرانی (3 (دلار در کنار اسکله محاسبه و اخذ می‌شود. ضمناً در صورت انتقال آب از اسکله به لنگرگاه هزینه انتقال با توافق طرفین مازاد بر نرخ فوق الذکر قابل محاسبه و وصول است.

هزینه اصلاح فهرست بار کشتی:

برای اصلاح فهرست بار کشتی (مانیفست) اعم از اینکه اصلاح جزئی باشد یا کلی 917000 ریال از ذی‌نفع وصول می‌شود.

تعرفه لنگر اندازی و توقف Lay up :

الف – نرخ تعرفه لنگر اندازی و توقف روزانه معادل 1.33 سنت بر هر تن DWT یا GT یا GRT هر یک که بیشتر باشد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

ب-هزینه تخلیه زباله به ازای هر روز 25 دلار و حداکثر 700 دلار در ماه خواهد بود.

ج-کشتی‌هایی که برای Lay Up وارد بنادر می‌شوند از کلیه حقوق عوارض و هزینه‌های بندری به استثنا “بند” الف “و “ب” فوق معاف هستند، لیکن در صورتی‌که هنگام خروج اقدام به تخلیه بارگیری نماید ،حقوق عوارض و هزینه‌های بندری طبق جداول مربوطه (شماره 1 الی 3 کتابچه تعرفه) دریافت خواهد شد.

د- شرایط Lay Up در بنادر کشور

رعایت تمام قوانین و مقررات دریایی و بندری و گمرکی در زمان توقف.

تکمیل فرم درخواست که در آن مدت Lay Up و مشخصات کشتی قید شود.

رعایت حداقل نفرات مورد نیاز روی کشتی به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه و اقدام در شرایط اضطراری.

تهیه و ارائه طرح مقابله توسط شرکت کشتیرانی برای نظارت و کنترل بر فرایند Lay Up و درخواست‌های تعمیرات منظم.

آماده به‌کار بودن همه تجهیزات ایمنی کشتی برای مقابله با آلودگی و بقا در دریا.

انهدام باند بزرگ قاچاق سوخت در بندرعباس

هزینه خدمات هواشناسی:

به‌استناد ردیف “2” بند “ج” ماده 22 آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به ازای هر فروند شناور بالای 1500 GT وارده به بنادر کشور ورود و خروج مبلغ 582000ریال بابت هزینه خدمات هواشناسی (شامل 2 بار در روز و هر بار 6پارامتر اطلاعاتی) اخذ می‌شود.

توضیحات مربوط به کشتی ها؛

1- مبنای محاسبه براساس GT شناور است. در صورتی که تناژ ناخالص شناور بر اساس GRT ثبت شده باشد بر مبنای GRT در صورتی که یک شناور هم دارای GRT و هم GT باشد ملاک و مبنای محاسبه تناژ بالاتر خواهد بود.

2-هزینه دریافت زباله در لنگرگاه به میزان دو برابر تعرفه‌های مربوطه در اسکله وصول می‌شود، ضمنا هزینه مزبور برای ساعات کمتر از 24 ساعت به میزان 24 ساعت محاسبه و اخذ می‌شود.

3- هزینه جابجایی شیفتینگ در اسکله با استفاده از راهنما 8 سنت برای هر GT، با استفاده از طناب کشتی 3.5 سنت برای هر GT (ظرفیت ناخالص کشتی) است و در صورت انجام یدک کشی هزینه مربوطه بر اساس جدول مربوطه قابل محاسبه و اخذ است. ضمناً برای کشتی فاقد نیروی محرکه هزینه یدک کشی به میزان دو برابر وصول می‌شود.

3-1- در صورت جابجایی شناور از اسکله به لنگرگاه و بالعکس که مجموعا یک عملیات شیفتینگ محسوب می‌شود هزینه های خدمات راهنمایی و یدک کشی مطابق جدول مربوطه محاسبه و اخذ می‌شود.

3-2- در صورت درخواست جابجایی شناور از اسکله به اسکله دیگر و یا به لنگرگاه توسط شرکت کشتیرانی و یا نمایندگان آنها هزینه های جابجایی ( شیفتینگ) وصول خواهد شد.

4- در صورت جابجایی لنگر و تغییر موقعیت، شناور جهت استقرار مجدد،شناور هزینه‌های راهنمایی 3.3 سنت برای هر GT محاسبه و وصول می‌شود و در صورت انجام یدک کشی هزینه مربوطه براساس جدول مربوطه قابل محاسبه و اخذ است. ضمنا برای کشتی فاقد نیروی محرکه هزینه یدک کشی به میزان دو برابر وصول می‌شود.

5- کشتی‌های غیرکانتینری که جهت تخلیه کالا در کنار اسکله متوقف بوده و قصد بارگیری کالای صادراتی را دارند در صورتی می‌توانند برای بارگیری در کنار اسکله بمانند که نمایندگان آنها تا 24 ساعت قبل از پایان تخلیه محمولات وارداتی از بندر درخواست بارگیری کالای صادراتی روی همان کشتی را کند. این امر منوط به آن است که کالای صادراتی در بندر آماده بوده و بارگیری بلافاصه انجام شود. در غیراینصورت کشتی از اسکله جدا شده و هزینه‌های مربوطه وصول خواهد شد.

تبصره: مبنا محاسبه زمان توقف کنار اسکله برای تخلیه و بارگیری عبارت از زمان پهلوگیری شناور به اسکله تا زمان جداسازی آن است.

6- نرخ کرایه ساعتی تجهیزات دریایی:

نرخ کرایه ساعتی تجهیزات دریایی که در عملیاتی به غیر از پهلودهی و جداسازی شناور یا کشتی مورد استفاده قرار می‌گیرند بر اساس نرخ‌های توافقی محاسبه و دریافت می‌شود.

7- چنانچه بندر آمادگی پهلودهی کشتی یا شناوری را به اسکله بعد از دریافت N.O.R) اعلامیه آمادگی کشتی کشتی اعلام کند و کشتی یا شناور مذکور بنا به هر دلیلی از این امر امتناع ،ورزد بابت هر ساعت تأخیر پس از یک ساعت از اعلام آمادگی بندر مبلغ 10000 (یک هزار دلار) تا زمان اعلام انصراف کشتی و درج در دفتر ثبت وقایع قابل محاسبه و وصول است.

8- از کشتی‌ها یا شناورهایی که طی یک سفر به بنادر جمهوری اسلامی ایران تردد نمایند اگر چه کشتی در چند بندر پهلو بگیرد تا زمان ترک آخرین بندر فقط یک مرتبه و صرفاً در زمان ورود و در اولین بندر عوارض فانوس دریایی وصول می‌شود.

9-شناورها یا کشتی‌هایی که دچار سانحه دریایی یا حریق شده و نیاز به امداد کمک و نجات دارند :

9-1 – نجات جان افراد در دریا اجباری و بطور رایگان است.

9-2 نجات کالا و کشتی اختیاری بوده و در صورت قبول نجات از ناحیه بندر باید هزینه تمام تجهیزات و خدماتی که بکار گرفته و یا ارائه می‌شوند از جمله یدک کشی ،قایق بارج پمپ تخلیه ،آب کپسول و مواد اطفاء حریق انتقال کالا شناور دستمزد افراد طبق قرارداد فیمابین صاحب کشتی یا نماینده قانونی وی با بندر محاسبه و وصول شود.

9-3- در مواردی که کشتی و یا شناورهای مغروق یا مصدوم و یا بقایای آنها موجب مزاحمت کشتیرانی گردند و مالک از انتقال آنها و رفع موانع خودداری نماید سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند آنها را به هزینه خود به محل مناسبی انتقال داده و در صورت عدم پرداخت هزینه های مربوطه از طرف مالک آنها را توقیف و به فروش رسانیده و مطالبات خود را با رعایت مفاد مواد 29 و 36 قانون دریایی و مقدم بر سایر طلبکاران از حاصل فروش تأمین کند.

10- در صورتی که به‌دلیل مقتضیات اداری ضرورت داشته باشد تا شناور از اسکله جدا و به اسکله دیگر یا لنگرگاه انتقال داده شود هیچ‌گونه هزینه‌ای تحت عنوان هزینه جابجایی (شیفتینگ) وصول نمی‌شود.

11- برای انتقال راهنما به کشتی و شناور هیچگونه هزینه ای از بابت خدمات واحدهای شناور ،راهنمابر ،قایق یدک کش و …) وصول نخواهد شد.

12- نوع و تعداد یدک‌کش‌ها و ساعات مورد استفاده برای بستن به اسکله یا جدا کردن از اسکله در تعرفه مذکور دخالتی ندارد.

13 – اخذ هزینه یدک کشی در عملیات پهلودهی و جداسازی شناور به از اسکله توأم با هزینه راهنمایی است و چنانچه در عملیات راهنمایی برای پهلودهی و جداسازی شناور از یدک کش استفاده نشود در هر صورت هزینه‌های یدک کشی محاسبه و وصول می‌شود در خصوص شناورهای با ظرفیت ناخالص 1000GT و کمتر در صورت عدم بکارگیری یدک کش با حضور (راهنما هزینه یدک کش دریافت نمی شود. ضمناً برای کشتی فاقد نیروی محرکه هزینه یدک کشی به میزان 2 برابر وصول می‌شود.

14- از واحدهای شناور مختلط شناورهای ایرانی که واحد شناور خارجی را در یدک دارند یا برعکس، حقوق عوارض و هزینه‌های بندری برای هر فروند شناور ورودی به بندر به طور جداگانه و با توجه به پرچم هر یک از آنها محاسبه و اخذ می‌شود.

15- عملیات راهنمایی و یدک کشی مطابق قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های جاری انجام خواهد شد. در همه بنادر بکارگیری راهنما اجباری است و با حضور راهنما (حتی در صورت عدم استفاده از یدک (کش) مجموع تعرفه راهنمایی و یدک کش لحاظ می‌شود. لیکن در صورت وجود دلایل موجه مبنی بر عدم ضرورت بکارگیری راهنما و یدک کش ، شناور مشمول پرداخت تعرفه مربوطه نخواهد شد. لازم به ذکر است در خصوص شناورهای 1000 GT و کمتر بند 1 توضیحات جدول شماره 6 بخش تخفیفات نافذ است.

برچسب ها : ،

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.