پرونده «کوروش کمپانی» به کجا رسید؟

پرونده «کوروش کمپانی» به کجا رسید؟

شرکت «کوروش کمپانی» که مدعی شده بود گوشی تلفن همراه آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شد از طریق حذف واسطه‌ها با قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رساند اما این شرکت به یکباره تعطیل و مالک آن متواری شد و در این میان، بیش از پنج هزار مالباخته، سردرگم و مبهوت برای احقاق حقوق خود به تکاپو افتادند. ؛
ستایشی: کوروش کمپانی ۵۱۰۰ شاکی دارد

ستایشی: کوروش کمپانی ۵۱۰۰ شاکی دارد

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی و اینکه این پرونده چند شاکی دارد؟ گفت: تعداد شکات این پرونده تعداد قابل توجهی هستند و اخرین آماری که داریم این است که ۵۱۰۰ نفر در این زمینه شکایت کردند. ؛