قیمت انرژی راهگشای صنعت شوینده است

قیمت انرژی راهگشای صنعت شوینده است

شهریار محمدی راد مدیرعامل شرکت پاکسان با حضور در همایش ایران کازمتیکا و نشست تخصصی چالش های مواد شوینده و پودر، قیمت مناسب حامل های انرژی در کشور را راهگشای صنعت شوینده عنوان نمود. ؛