فعالیت‌های هسته‌ای زیر نظر شورای عالی امنیت ملی ادامه دارد

فعالیت‌های هسته‌ای زیر نظر شورای عالی امنیت ملی ادامه دارد

سرپرست وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که آیا پرونده هسته‌ای به آقای شمخانی واگذار شده، گفت: ما چیزی به اسم پرونده در بحث هسته‌ای نداریم. فعالیت‌های هسته‌ای در چارچوب تدابیر نظام زیر نظر شورای عالی امنیت ملی بوده که همچنان ادامه دارد. ؛