اعتبار صورت حساب نوع سوم تا پایان ۱۴۰۴/ معافیت مالیاتی دو ساله‌ در کار نیست

اعتبار صورت حساب نوع سوم تا پایان ۱۴۰۴/ معافیت مالیاتی دو ساله‌ در کار نیست

با توجه به ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی صورت حساب‌های نوع سوم که در واقع همان رسید دستگاه پُز است تا سال ۱۴۰۴ معتبر خواهد بود و این به معنای معافیت مودیان با فروش کمتر از سطح قانونی تعیین شده از صدور صورت حساب نوع یک و دو تا پایان۱۴۰۴ است. ؛
دریافت ۴ هزار میلیارد تومان اظهارنامه‌ مالیاتی از هنرمندان با معافیت مالیاتی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومانی!

دریافت ۴ هزار میلیارد تومان اظهارنامه‌ مالیاتی از هنرمندان با معافیت مالیاتی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومانی!

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه معافیت مالیاتی هنرمندان در سه سال اخیر مشروط است، گفت: سازمان امور مالیاتی امسال بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان اظهارنامه مالیاتی از هنرمندان دریافت کرده است. ؛