از ۶۳ کشور در مراسم تشییع حاضر می‌شوند و همه در سازمان ملل به احترام رئیس‌جمهور شهید یک دقیقه سکوت می‌کنند

از ۶۳ کشور در مراسم تشییع حاضر می‌شوند و همه در سازمان ملل به احترام رئیس‌جمهور شهید یک دقیقه سکوت می‌کنند

فرمانده کل سپاه با اشاره به مراسم با شکوه تشییع پیکر شهدای خدمت گفت: از ۶۳ کشور در مراسم تشییع حاضر می‌شوند و همه در سازمان ملل به احترام رئیس‌جمهور شهید یک دقیقه سکوت می‌کنند؛ آیا این ایران منزوی است؟!؛