واکاوی تبعیض مالیاتی میان هنرمندان و کارگران/ یک‌درصد از هنرمندان مشمول مالیات می‌شوند!

واکاوی تبعیض مالیاتی میان هنرمندان و کارگران/ یک‌درصد از هنرمندان مشمول مالیات می‌شوند!

بر اساس قانون بودجه سال جاری هنرمندان چهار برابر حقوق‌بگیران از معافیت مالی بهره‌مند شده‌اند، در چنین وضعیتی این سؤال مطرح می‌شود؛ چرا بین پرداخت‌کنندگان مالیات چنین تبعیضی وجود دارد؟ ؛
ضرورت تمرکز سازمان مالیاتی بر واحدهای صنفی خاص با درآمدهای نجومی

ضرورت تمرکز سازمان مالیاتی بر واحدهای صنفی خاص با درآمدهای نجومی

با توجه به تغییر فرآیندهای سازمان امور مالیاتی در حال حاضر طیف گسترده‌ای مودیان جدید وارد سامانه مودیان شده‌اند با این وجود همچنان عده خاصی در برخی صنوف هستند که با وجود درآمدهای نجومی با استفاده از روشهای مختلف سود حقیقی خود را پنهان می‌کنند. ؛
معافیت مطلق مالیاتی کشاورزی لغو می شود

معافیت مطلق مالیاتی کشاورزی لغو می شود

فعالیت‌های کشاورزی در حال حاضر به صورت مطلق از مالیات معاف هستند، پیشنهاد شده تا برای اشخاص حقیقی مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته می‌شود تا ۴ برابر معافیت پایه‌ای که در قانون مشخص می‌شود، معافیت داشته باشند. ؛