هشدار؛ زنگ خطر افزایش یک سرطان در ایران

هشدار؛ زنگ خطر افزایش یک سرطان در ایران

سرطان روده بزرگ در افراد جوان زیر ۵۰ سال در حال افزایش است و این زنگ خطری برای جامعه محسوب می‌شود.سرطان روده بزرگ در افراد جوان زیر ۵۰ سال در حال افزایش است و این زنگ خطری برای جامعه محسوب می‌شود.؛
کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص زودهنگام سرطان‌ها

کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص زودهنگام سرطان‌ها

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و از جمله سرطان‌ها گفت: با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان سرطان‌ها را درحالی که هنوز چندان پیشرفته نشده و درمان آن در زمان کمتر و با هزینه کمتری انجام می‌شود، کنترل کرد؛ همانطور که در بیمارستان امام خمینی (ره) تصاویر ماموگرافی توسط هوش مصنوعی آنالیز می‌شود. ؛
یک متخصص: درمان سرطان در ایران طبقاتی شده

یک متخصص: درمان سرطان در ایران طبقاتی شده

احمدی، متخصص رادیواونکلوژی (سرطان‌شناسی) درباره وضعیت دارو‌های درمانی سرطان در ایران گفت: دارو‌های جدید سرطان به سمت این می‌رود که بیشتر به مواد داخل در بدن شبیه باشد تا عوارض کمتری داشته باشند، اما این دارو‌ها با وجود گرانی دلار و تحریم، سخت به دست مردم می‌رسد. درمان سرطان در ایران طبقاتی شده است. ؛