مرحله مهم برای ایجاد بازدارندگی و امنیت پایدار، شکستن سلطه دلار در اقتصاد ایران است

مرحله مهم برای ایجاد بازدارندگی و امنیت پایدار، شکستن سلطه دلار در اقتصاد ایران است

در جنگ ترکیبی، #تحریم_اقتصادی، جایگزین نبرد نظامی نیست بلکه بخشی از جنگ نظامی محسوب می‌شود تا با تضعیف کشور هدف و ضربه به سرمایه اجتماعی، زمینه منازعه اصلی را فراهم کند و #دلار مهمترین سلاح در نزاع اقتصادی است.؛
آقای فرزین دلار در دوره یکساله شما ۶۲.۵ درصد رشد کرد، بس نمی‌کنید؟!

آقای فرزین دلار در دوره یکساله شما ۶۲.۵ درصد رشد کرد، بس نمی‌کنید؟!

عمده صحبت‌های رئیس کل با موضوع «به رسمیت نشناختن بازار غیر رسمی» و یا «میخکوب کردن نرخ ارز» در یک دهه گذشته توسط رئسای سابق نیز گفته شده، اما ماحصل این صحبت‌ها افزایش نرخ ارز از ۳ هزار تومان به بالای ۶۵ هزار تومان در مدت ۱۰ سال است!؛