روایت بانک جهانی از کاهش فقر در ایران

روایت بانک جهانی از کاهش فقر در ایران

آمارهای بانک جهانی نشان می دهد فقر در ایران پس از شیب تند صعودی طی سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ از سال ۲۰۲۱ روند معکوس به خود گرفته و طی دو سال متوالی کاهشی شده است. ؛
گزارش بانک جهانی/ انتظارات تورمی و نرخ ارز در ایران کنترل شد

گزارش بانک جهانی/ انتظارات تورمی و نرخ ارز در ایران کنترل شد

بانک جهانی در گزارشی از وضعیت کلان اقتصاد ایران از رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی، افزایش صادرات نفت به بالاترین رقم از زمان خروج آمریکا از برجام و موفقیت دولت ایران در کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز خبر داد. ؛