اولین انجماد جسد در استرالیا با امید بازگشت به زندگی انجام شد

اولین انجماد جسد در استرالیا با امید بازگشت به زندگی انجام شد

پس از مرگ این مرد در روز ۱۲ مه در یک بیمارستان واقع در سیدنی، فرآیند انجماد که حدود ۱۷۰ هزار دلار هزینه دارد، بلافاصله آغاز شد. رودس گفت که او به سرعت سوار یک قطار به مقصد بیمارستان شد و برای تهیه کیسه‌های یخ از فروشگاه، در مسیر توقف کرد. ؛