دگردیسی مسعود و دار و دسته؟!

دگردیسی مسعود و دار و دسته؟!

تحولات اقلیم کردستان در ارتباط با ایران ظرف هفته‌های اخیر آنچنان سریع و غافلگیرکننده بوده است که کمتر تحلیلگر و ناظری می‌تواند پابه‌پای آن گام برداشته و تصویر دقیقی از شرایط نوین بدهد.؛