اسماعیلی: آمار فروش سینماها تا پایان سال به هزار میلیارد تومان می‌رسد

اسماعیلی: آمار فروش سینماها تا پایان سال به هزار میلیارد تومان می‌رسد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره آمار فروش سینما‌ها خاطرنشان کرد: ما در حوزه سینما یک سال بی نظیر را تجربه می‌کنیم و پیش‌بینی می‌شود تعداد تماشاگران سینماها تا پایان سال به بیش ۳۰ میلیون نفر و میزان فروش به بیش از هزار میلیارد تومان برسد. ؛