انتخابات یعنی به پای قضیه ایستادن…

انتخابات یعنی به پای قضیه ایستادن…

فرمایش رهبری:«دنیا امروز دنیای بدی است؛ دنیا، دنیای فاسدی است، دنیای گرسنگی است، دنیای تبعیض است، دنیای بی‌عدالتی است، دنیای زورگوییِ کسی مثل ترامپ است...؛
زنی که غیرت مردها را به جوش آورد…

زنی که غیرت مردها را به جوش آورد…

پرستار بیمارستان الناصر خان یونس وقتی می بینید جوانی توسط تک‌تیراندازان رژیم صهیونیستی مجروح شده و کسی جرئت یاری رساندن به جوان را ندارد...؛
رکوردی که ایران در زمینه تورم زد

رکوردی که ایران در زمینه تورم زد

در ۲۵ سال گذشته یعنی از سال ۱۹۹۰ میلادی تا کنون میانگین قیمت‌ ها در عربستان سعودی ۵۵ درصد، در جمهوری آذربایجان ۳۱۲ درصد و در مصر ۸۹۷ رشد داشته است.؛
اخراج با لنگه کفش

اخراج با لنگه کفش

تمام پول نفتی که عراق می‌فروشد در حساب‌هایی در آمریکا نگهداری می‌شود که پول یک میلیون بشکه از آن در روز سهم آمریکا است و دولت عراق بدون اجازه آمریکا اجازه برداشت مابقی را هم ندارد.؛